Jakob Kjær Nielsen får snart sin
egen blog her. Hvor han
bla. vil
  takke sine
sponsorer.